Frihetlig marxism

På förekommen anledning: Jag ser mig som frihetlig marxist. Min analys av samhället vilar på marxistisk grund och jag ser marxismen främst som ett sätt att förstå verkligheten. Han hade åsikter om hur samhället borde se ut, men de var oftast väsensskilda från de ideologier som byggts på hans tänkande. Marxism-leninism är obehaglig rent ut… Läs mer Frihetlig marxism